Energie toeslag. Oplopende levertijden

Wat is een energietoeslag.

Energietoeslag is een toeslag die per kilogram (p/Kg) glas berekend wordt bovenop de m² glasprijs. De energietoeslag is gebaseerd op de koers van de “Nederlandse TTF Natural Gasprijs”. De energietoeslag wordt op dit moment, mede door de sterke prijsstijging, per maand vastgesteld.

Voorbeeld berekening energietoeslag.

Vastgestelde gemiddelde aardgasprijs tussen de 230,00  <240,00  €/MWh. Dit resulteert in een energietoeslag  van € 0,666 p/Kg. voor een maand. Bijv. isolatieglas samenstelling 5/15/4=9mm glas x 2,5 Kg.Per mm= 22,5Kg x € 0,666= € 14,98 toeslag per m² bovenop uw m² prijs.

De energietoeslag wordt 3 werkdagen voor het einde van de maand berekend voor toepassing in de volgende maand. Deze toeslag is gebaseerd op de gemiddelde maandelijkse aardgasprijs volgens de Nederlandse TTF aardgasprijs*, en berekend volgens de onderstaande coëfficiënt.

De energietoeslag voor 1 oktober wordt nu vastgesteld op 0.670 € / kg.
( gemiddelde maand september 206 € / MWh  )

 

Het consumentenvertrouwen is lager dan ooit, de gas- en glasprijzen stijgen met tientallen percentages. De smelters lobbyen op de hoogste Europese niveaus om te benadrukken hoe urgent de toelevering van gas is voor de sector. Ondertussen wordt het glasbedrijf ‘in de straat’ geconfronteerd met toeslagen op energie.

Ook oplopende levertijden en discussies met afnemers over gemaakte prijsafspraken zijn er volop. Aan de andere kant is er >subsidie op glas en neemt verduurzaming een vlucht.